Văn mẫu lớp 8

Qua bài thơ Nhớ rừng và những hiểu biết xã hội, trình bày suy nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời đại ngày nay

Qua bài thơ Nhớ rừng và những hiểu biết xã hội, trình bày suy nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời đại ngày nay

Qua bài thơ và những hiểu biết xã hội, trình bày suy nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời đại ngày nay

Hướng dẫn

Truyền thống yêu nước của nhân dân ta:

Đất nước ta khi xưa luôn chịu nhiều đau khổ, mất mát từ những cuộc chiến vô nghĩa của lũ cướp nước, nhân dân tràn ngập trong khó khăn, nhưng chúng ta luôn đánh đuổi được bọn tàn ác đó nhờ vào ai? nhờ vào cái gì? Đó chính là tinh thần yêu nước sâu sắc của nhân dân ta

– Khi xưa nhân dân ta đứng lên đấu tranh giành đất nước để làm gì?

– Nhân dân ta có thể hi sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền độc lập, tự do. Tinh thần ấy đã có từ ngàn đời xưa: Dẫn chứng ra. VD: bà trưng, bà triệu (giông trong sách)

– Tinh thần yêu nước thể hiện ở cuộc chiến đấu chống Pháp, Mỹ cũng như đến tận bây giờ.

– Quan niệm về tinh thần yêu nước sâu sắc đối với bạn

Gợi ý: không bao giờ mất trong lòng mọi người dân Việt từ trứoc đến giờ, nó giống như làn sóng không bao giờ dứt, ngọn nến không bao giờ tắt,…

– Đồng bào ta ngày nay rất xứng đáng với tấm gương sáng yêu nước của tổ tiên ta ngày trước

* Khẳng định tầm quan trọng và giá trị cao quý của tinh thần yêu nước:

Xem thêm:  Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn)

– Thời kì lịch sử đã qua gắn liền với những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm. Chúng ta càng thêm tự hào về điều ấy! Tự hào về đất nước mai sau sẽ giàu đẹp và biết bao!! Tất cả cũng là nhờ tinh thần yêu nước sâu sắc ấy!! )

– Dù trong mỗi hoàn cảnh, lòng yêu nước luôn có những biểu hiện khác nhau nhưng tinh thần yêu nước bao giwò cũng có giá trí thiêng liêng (thêm mắm muối vào > Dẫn chứng)

– Nhiệm vụ của Đảng và chính phủ

* , , suy nghĩ, tình cảm,… về tinh thần yêu nước và về câu nói đó của Bác

Theo Vanmauvietnam.com

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Phân tích truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O Hen-ri văn 8