Thuyết minh về con cá chép Hướng dẫn Thuyết minh về con cá chép Nước Việt Nam ta lắm sông nhiều suối với đường bờ biển dài 3260 km, đã…