Giải thích câu tục ngữ: Cá không ăn muối cá ươn Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Tự phụ, tự cao, cái bệnh ấy khác gì cá…

Giải thích câu tục ngữ: Một nắng hai sương Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Sách “Thành ngữ tiếng Việt” của Nguyễn Lực, Lương Văn Đang giải…