Giải thích câu tục ngữ: Con cà con kê Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Vì từ “con” mà từ trước đến nay vẫn có hai cách…