Thuyết minh về cây chè lớp 9 Bài làm Trong ách loại cây lấy nước uống, chắc hẳn chúng ta ai cũng biết đến cây chè. Một loại cây trồng…