Tả một cây cổ thụ lớp 5 Bài làm Sân trường em trồng rất nhiều loại cây bóng mát, nào bàng, phượng, bằng lăng,… mỗi cây đều mang đến những…

Tả thầy hiệu trưởng trường em Bài làm Mỗi khi nhắc đến trường học chúng ta thường nghĩ đến đó là một ngôi trường tuyệt vời với những người bạn…