Tả sông Hồng quê em lớp 5 Bài làm Những con sông cũng tựa như một biểu tượng cho từng vùng miền, đất nước. Nếu người miền Nam tự hào…

Tả cô giáo chủ nhiệm lớp em Bài làm Con đường đời không bao giờ trải đầy hoa hồng cả, luôn có những khó khăn thử thách đón chờ phía…

Tả cây xoài nhà em lớp 5 Bài làm Vườn nhà bà em có trồng rất nhiều cây nào là cây táo, cây ổi, cây cam…. Loại cây nào cũng…

Tả quả cam em biết lớp 5 Bài làm Trong vườn nhà bà em có rất nhiều loại cây ăn quả nào là trái táo, trái xoài, trái bưởi…. quả…