Tả quả vú sữa lớp 5 Bài làm Trong những loài trái cây như: cam, quýt, xoài, na, mận, ổi thì em thích nhất là quả vú sữa và quả…

Tả cây sầu riêng hay nhất Tả cây sầu riêng – Bài làm 1 Để chọn một loại quả đặc biệt nhất khiến cho các bạn nước ngoài ấn tượng…