Tả cây hoa hồng nhung lớp 4 Hướng dẫn BÀI VĂN MẪU SỐ 1 MIÊU TẢ CÂY HOA HỒNG NHUNG Vườn cây nhà em vào tiết trời mùa xuân, trăm…