Tả lớp học của em lớp 5 Bài làm Mỗi ngày đến trường với em đó là một ngày vui. Đến trường, em sẽ được gặp thầy cô, gặp những…