Tả lớp học của em lớp 5 Bài làm Mỗi ngày đến trường với em đó là một ngày vui. Đến trường, em sẽ được gặp thầy cô, gặp những…

Tả thầy hiệu trưởng trường em Bài làm Mỗi khi nhắc đến trường học chúng ta thường nghĩ đến đó là một ngôi trường tuyệt vời với những người bạn…

Tả cô giáo chủ nhiệm lớp em Bài làm Con đường đời không bao giờ trải đầy hoa hồng cả, luôn có những khó khăn thử thách đón chờ phía…