Tả em bé mà em biết lớp 5 Bài làm Mỗi sinh linh đến với thế giới này đều là một món quà vô giá của tạo háo, một viên…