Tả cây xoài nhà em lớp 5 Bài làm Vườn nhà bà em có trồng rất nhiều cây nào là cây táo, cây ổi, cây cam…. Loại cây nào cũng…