Tả cô giáo của em lớp 5 Bài làm Thời học sinh cắp sách đến trường, chúng ta luôn coi những người thầy, người cô là những người cha, người…