Tả thầy hiệu trưởng trường em Bài làm Mỗi khi nhắc đến trường học chúng ta thường nghĩ đến đó là một ngôi trường tuyệt vời với những người bạn…