Tả cây táo lớp 5 Tả cây táo – Bài làm 1 Khu vườn nhà em luôn xanh mát vì ở đó có rất nhiều cây cối. Khu vườn có…