Tả cây bàng lớp 6 hay nhất Bài làm Chắc chắn rằng những ai đã từng đi học chắc hẳn không thể nào quên ngôi trường của mình được. Ngôi…